Zapisnik 4. redne seje Sveta KS Trebnje (avg 2023)