Zapisnik 2. redne seje Sveta KS Trebnje (jan 2023)