Zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta KS Trebnje (dec 2022)