Svet KS Trebnje

SESTAVA SVETA (mandat 2022-2026)

1. DEJAN SMUK – predsednik
2. MARKO ŠALEHAR – podpredsednik

3. PETER AGNIČ
4. LUKA FLORJANČIČ
5. ALOJZ GLIHA
6. TEVŽ GRANDOVEC
7. VANJA KOVAČIČ
8. MATEJA KOZLEVČAR
9. LEON LOBE
10. MARIJA MEŽNARŠIČ
11. VINKO RIBIČ
12. DARJAN SLAK
13. BOŠTJAN VOVK
14. ANA ZARABEC
15. DR. MIRA ZORE

SESTAVA SVETA (mandat 2018-2022)

1. DEJAN SMUK – predsednik
2. MARKO ŠALEHAR – podpredsednik
3. VINKO RIBIČ
4. MOJCA POVHE
5. NINO ZAJC
6. LEON LOBE
7. IGOR SINUR
8. dr. MIRA ZORE
9. MATJAŽ LONGAR
10. ALJAŽ UHAN
11. PETER AGNIČ
12. BOŠTJAN VOVK
13. MATEJA KOZLEVČAR
14. DARJAN SLAK
15. ALOJZ GLIHA

VOLILNE ENOTE 2014-2018

1. VOLILNA ENOTA – 3 ČLANI – Vinko Ribič, Mojca Povhe in Nino Zajc: Rimska cesta, Ulica talcev, Trubarjeva ulica, Tomšičeva ulica, Pekel, Pod gradom, Odrga, Kidričeva ulica, Klemenčičeva ulica, Paradiž, Cviblje, Knapova ulica in Marof.

2. VOLILNA ENOTA – 1 ČLAN – Leon Lobe: Pristava in Studenec.

3. VOLILNA ENOTA – 3 ČLANI – Dejan Smuk, Marko Šalehar in Igor Sinur: Goliev trg, Baragov trg, Gubčeva cesta, Kolodvorska ulica, Ob gozdu, Slakova ulica, Simončičeva ulica, Cankarjeva ulica, Rožna ulica in Temeniška pot.

4. VOLILNA ENOTA – 3 ČLANI – Matjaž Longar, Dr. Mira Zore in Aljaž Uhan: Stari trg, Jurčičeva ulica, Dolenjska ulica, Maistrova ulica, Ulica herojev, Glavarjeva ulica, Pehanijeva ulica, Reber, Praproče, Kresetova ulica in Režunova ulica.

5. VOLILNA ENOTA – 3 ČLANI – Peter Agnič, Boštjan Vovk in Mateja Kozlevčar: Obrtniška ulica, Majcnova ulica, Prešernova ulica, Levstikova ulica, Vegova ulica, Ulica OF, Trdinova ulica, Kresna ulica, Prijateljeva cesta, Valvazorjeva ulica, Vina gorica, Podjetniška ulica, Mirnska cesta in Pot na hrib.

6. VOLILNA ENOTA – 1 ČLAN – Darjan Slak: Dol pri Trebnjem, Dolenje Medvedje selo, Gorenje Medvedje selo in Primštal.

7. VOLILNA ENOTA – 1 ČLAN – Alojz Gliha: Grmada, Repče in Vrhtrebnje.

VELIKOST KS TREBNJE: 12 km2 43 ha 86 a 66 m2.