Statut in pravilniki

  • V prilogi se nahaja Statut Krajevne skuponosti Trebnje  Prenos