Programski dokumenti

  • Zaključni račun in letno poročilo za leto 2012  Prenos PDF
  • Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna – 2012  Prenos PDF
  • Finančni načrt za leto 2013  Prenos PDF
  • Finančni načrt za leto 2014  Prenos PDF
  • Zaključni račun in letno poročilo za leto 2013  Prenos PDF
  • Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna – 2013  Prenos PDF