Priznanja KS Trebnje

2019

MLAJŠI KRAJANI IN SKUPINE:

 • MIHA ZUPANČIČ – MIHU ZUPANČIČU za uspešno, vztrajno in strokovno delo na področju mladine in mladinskega aktivizma v KS Trebnje in širše
 • NOGOMETNI KLUB TREBNJE – NOGOMETNEMU KLUBU TREBNJE

ob 10-letnici vztrajnega, predanega, strokovnega in uspešnega dela z mladimi in za izjemne dosežke v nogometu

 

STAREJŠI KRAJANI IN SKUPINE:

 • ANGELA OPARA – ANGELI OPARA za dolgoletno delo na področju gostinstva, prispevek pri razvoju turizma, predano povezovalno in aktivno delo v društvenem in družabnem življenju v KS Trebnje in širše
 • LOJZKA ZORE – LOJZKI ZORE za dolgoletno delo na področju gostinstva, prispevek pri razvoju turizma, predano povezovalno in aktivno delo v društvenem in družabnem življenju v KS Trebnje in širše
 • JANEZ PAVLIN – JANEZU PAVLINU za dolgoletno delo na področju gostinstva, prispevek pri razvoju turizma, predano povezovalno in aktivno delo v društvenem in družabnem življenju v KS Trebnje in širše
 • DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SIVIH JELŠ TREBNJE – Društvu tabornikov Rod sivih jelš Trebnje ob 60-letnici uspešnega delovanja, dosežene rezultate, ki so prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti  KS Trebnje in širše
 • CIK TREBNJE – CENTRU ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE ob 60-letnici uspešnega delovanja na področju izobraževanja, kulturnega, društvenega in družabnega povezovanja na območju KS Trebnje, v slovenskem in svetovnem obsegu

 

2018

MLAJŠI KRAJANI IN SKUPINE:

 • ZGODOVINSKI KROŽEK OŠ TREBNJE – ZGODOVINSKEMU KROŽKU OSNOVNE ŠOLE TREBNJE – za doseženih več zlatih priznanj za raziskovalne naloge Mladi raziskovalci v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije
 • SKUPINA UČENCEV OŠ TREBNJE – 12 učencev – SKUPINI UČENCEV OSNOVNE ŠOLE TREBNJE – za uvrstitev na svetovni pokal znanja v Maleziji in dosežena odlikovanja na državnem nivoju

 

STAREJŠI KRAJANI IN SKUPINE:

 • DUO DENDROCOPOS – Jan ČIBEJ in Luka POLJANEC  –  DUU DENDROCOPOS – Janu Čibeju in Luku Poljancu – za izjemne dosežke v glasbi, požrtvovalno in vztrajno sodelovanje na tolkalskih tekmovanjih v Sloveniji in tujini
 • UTŽO TREBNJE – UTŽO-ju Trebnje – ob 20-letnici uspešnega delovanja na področju povezovanja in aktivnosti na društvenem, družabnem in izobraževalnem področju
 • JOŽE OKOREN – JOŽETU OKORNU -za dolgoletno uspešno, požrtvovalno in vztrajno delo ter pomoč invalidom pri udejstvovanju v športu in družabnem življenju
 • ANDREJA MOŽINA – ANDREJI MOŽINA – za dolgoletno, predano delo in skrb za urejene zelene ter skupne površine v Krajevni skupnosti Trebnje
 • LEON LOBE – LEONU LOBETU – za uspešno, požrtvovalno, predano, strokovno, povezovalno in aktivno delo na področju športa, kulture, društvenega in družabnega življenja
 • NIKO GOLEŠ – NIKU GOLEŠU – za dolgoletno uspešno, vztrajno, požrtvovalno in aktivno športno udejstvovanje, zlasti v kegljanju in prenosu znanja na mlade

 

2017

MLAJŠI KRAJANI IN SKUPINE:

 • LARA LOBE – LARI LOBE za aktivno športno udejstvovanje v nogometu in izjemne dosežke na področju športa
 • TAMARA PATE – TAMARI PATE za aktivno športno udejstvovanje v nogometu in izjemne dosežke na področju športa
 • ANA HOSTNIK – ANI HOSTNIK za aktivno športno udejstvovanje v nogometu in izjemne dosežke na področju športa

 

STAREJŠI KRAJANI IN SKUPINE:

 • STANKO AVGUŠTINČIČ – STANKU AVGUŠTINČIČU za dolgoletno uspešno, vztrajno in požrtvovalno delo na področju prostovoljnega gasilstva, opravljanje funkcij, del in nalog, za plemenito in humano delo ter prenos znanja na mlade v gasilstvu, ki deluje na območju KS Trebnje in širše.
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VRHTREBNJE – PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUŠTVU VRHTREBNJE ob 90-letnici uspešnega in neprekinjenega prostovoljnega gasilskega delovanja na področju požarnega varstva na območju KS Trebnje in širše.
 • MEDNARODNI TABOR LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE – MEDNARODNEMU TABORU LIKOVNIH SAMORASTNIKOV za 50-letno delovanje na področju likovnega ustvarjanja, bogatitev izjemne zbirke galerije, ter krepitev družabnega in kulturnega povezovanja na območju KS Trebnje, v slovenskem in svetovnem obsegu
 • MARTINA PLAZAR – MARTINI PLAZAR za dolgoletno uspešno, predano, strokovno, povezovalno in aktivno delo na področju socialnega varstva na območju KS Trebnje in širše
 • MIHA ZARABEC – MIHU ZARABCU za uspešno, požrtvovalno in vztrajno športno udejstvovanje, zlasti v rokometu, in za izjemne dosežke na področju športa v KS Trebnje, Sloveniji in tujini

 

2016

MLAJŠI KRAJANI IN SKUPINE:
V mlajši skupini ni podeljenih priznanj.

STAREJŠI KRAJANI IN SKUPINE:

  1. JOŽEFA MIŠMAŠ – za dolgoletno uspešno, vztrajno in požrtvovalno delo na področju prostovoljnega gasilstva, opravljanje zahtevnih funkcij, del in nalog, plemenito delo in prenos znanja na mlade v gasilstvu, ki delujejo na območju KS Trebnje  in širše
  2. MILOŠ KOŠIR – za dolgoletno, uspešno in aktivno  delovanje na družbenem, humanitarnem in kulturnem področju v trebanjski župniji, območju KS Trebnje in širše
  3. MIRAN JURAK – za dolgoletno aktivno društveno, družabno in kulturno delovanje na območju  KS Trebnje in širše
  4. JOŽE ŠTEPEC – za dolgoletno aktivno društveno, družabno in kulturno delovanje na območju KS Trebnje in širše
  5. MAJA KASTELIC – za izjemne uspehe na področju likovnega ustvarjanja ter širjenje likovne kulture  na območju KS Trebnje, Sloveniji  in v tujini
  6. OBČINSKI PIHALNI ORKESTER TREBNJE – ob 90-letnici uspešnega delovanja na glasbenem, kulturnem in društvenem področju na območju KS Trebnje in širše
  7. GLASBENA ŠOLA TREBNJE – ob 40-letnici uspešnega razvoja glasbenega šolstva  in bogatenja kulturnih dogodkov na območju KS Trebnje in širše

 

2015

MLAJŠI KRAJANI IN SKUPINE:

 1. VID VIDMAR  – uspešno deklamiranje in doživete nastope na prireditvah v KS Trebnje
 2. BALETNA ŠOLA TREBNJE – za dosežene izjemne uspehe dela z mladimi na področju plesa in kulture
 3. NOGOMETNI KLUB TREBNJE – za učinkovito organizirano delo z mladimi in vidne uspehe na športnem področju

STAREJŠI KRAJANI IN SKUPINE:

 1. FOLKLORNA SKUPINA NASMEH  –  za aktivno ohranjanje ljudskih plesov ter prispevek k dvigu kvalitete bivanja v KS Trebnje
 2. DAVID LIPOGLAVŠEK – za izjemno uspešno trenersko delo in vrhunske dosežke na športnem področju
 3. IRENA BLAZNIK – za uspešno in požrtvovalno ročno izdelavo unikatnih izdelkov iz keramike in za dolgoletno humanitarno delo

2013

MLAJŠI KRAJANI IN SKUPINE:

 • Ni bilo predlaganih.

STAREJŠI KRAJANI IN SKUPINE:

 1. PLANINSKO DRUŠTVO TREBNJE – priznanje s sliko
 2. ROKOMETNI KLUB TRIMO TREBNJE – priznanje s sliko

2012

 1. LAN GAŠPERIN – za dosežene uspehe na tekmovanjih golfa doma in v tujini, kjer zastopa barve kluba in svojega kraja
 2. ROKOMETNI KLUB TRIMO TREBNJE – člani ekip mlajših selekcij – za dosežene izjemne uspehe na področju športa
 3. DOBRODELNI LEO KLUB TREBNJE – za učinkovito organizirano pomoč med mladimi ter prispevek h kvaliteti bivanja in pestremu družbenemu življenju v Trebnjem
 4. ŠTEFAN KAMIN – za družbeno aktivno delo na področju šolstva, športa, kulture in sociale ter prispevek k dvigu kvalitete bivanja v KS Trebnje
 5. BARICA SMOLE – iz Trebnjega, ki s svojimi proznimi deli, prevodi, urednikovanjem, literarnimi eseji in publicistiko ime našega kraja umešča tudi na kulturni zemljevid Slovenije in včasih tudi tujine
 6. DRUŠTVO »SOŽITJE« TREBNJE – za dolgoletno, uspešno, vztrajno in požrtvovalno delo na področju sociale in za dolgoletno humanitarno delo
 7. KEGLJAŠKI KLUB TREBNJE – za 40 let delovanja in vidne uspehe na športnem področju

2011

MLAJŠI KRAJANI:

 1. JANU ČIBEJU – za vidne uspehe in dosežke na tekmovanjih v bowlingu, strelstvu in igranju na tolkala
 2. SAMUELU PATETU – za odlične nastope in dosežke v tenisu
 3. SKUPINI UČENCEV 7. b RAZREDA OŠ TREBNJE: Brini Kotar, Nini Longar, Gašperju Možini, Špeli Novak, Klari Smolič, Špeli Smolič, Primožu Svetu, Melani Štamcar, Sari Špec in mentorici prof. Maji Ogrinc Gole – za izvirno raziskovalno nalogo na področju turizma »Z LEVČKOM POTUJTE – TREBNJE OBČUDUJTE«

STAREJŠI KRAJANI:

 1. TREBANJSKEMU OKTETU – za več kot 30-letno bogato pevsko pot, na kateri so obujali ter ohranjali ljudsko in umetno pesem
 2. VINOGRADNIŠKEMU DRUŠTVU TREBNJE – za 40 let delovanja in za združevanje vinogradnikov ob stalni skrbi za kakovostna vina v domačem okolišu
 3. BOŽIDARJU KRAVCARJU – za dolgoletno uspešno, vztrajno in požrtvovalno delo za razvoj KS Trebnje
 4. ROZALIJI KAFOL – za dolgoletno vztrajno in požrtvovalno delo na področju turizma in humanitarnega dela

2010

MLAJŠI KRAJANI:

JAN OPARA – priznanje s sliko

 

STAREJŠI KRAJANI:

 1. ALOJZ GLIHA – priznanje s sliko
 2. VANJA ŠENIČAR – priznanje s sliko
 3. OLGA PATE – priznanje s sliko
 4. FRANCI CUGELJ – priznanje s sliko

2009

 1. ROK RATAJC – priznanje
 2. ROK ROKAVC – priznanje
 3. AMBROŽ ROT – priznanje
 4. TAJDA URŠIČ – priznanje
 5. MATEJA KRALJ – priznanje
 6. ŠPELA SMUK – priznanje s sliko
 7. TATJANA FINK – priznanje s sliko
 8. TREBANJSKE MAŽORETE – priznanje s sliko
 9. DARJA KORELEC – priznanje s sliko
 10. BISERKA SITER – priznanje s sliko

2008

 1. MATIC MIHEVC – priznanje
 2. ANA MARIJA STANIČ – priznanje
 3. VERONIKA GABRIJEL – priznanje
 4. MATEVŽ MARINČIČ – priznanje
 5. ENEJ BUTKOVC – priznanje
 6. OSNOVNA ŠOLA TREBNJE – priznanje s sliko
 7. DRUŠTVO RAGLE – priznanje s sliko
 8. MARJAN KRMELJ – priznanje s sliko
 9. MAGDA ZAKRAJŠEK – priznanje s sliko
 10. IVANKA LAZAR – priznanje s sliko

2007

 1. MATJAŽ KUŽNIK- priznanje
 2. ROK OPARA – priznanje
 3. LARA ZUPANČIČ – priznanje

2006

 1. SARA UHAN – priznanje
 2. MIRJAM STRMOLE – priznanje
 3. URŠKA KORELEC – priznanje
 4. PETRA SMOLIČ – priznanje
 5. TJAŠA CESAR – priznanje
 6. DUŠAN MEŽNARŠIČ – priznanje s sliko
 7. MAJDA in STANE JARC – priznanje s sliko
 8. JANEZ ZUPAN – priznanje s sliko
 9. ZVONKA in JOŽE FALKNER – priznanje s sliko
 10. TRGOGRAD d.o.o. Litija – zahvala
 11. KOMUNALA Trebnje d.o.o. – zahvala
 12. ATURA, Joži Uhan s.p. – zahvala
 13. GRADBENI INŽENIRING, Janez Zakrajšek s.p. – zahvala
 14. ALOJZIJ ZUPANČIČ – zahvala

2005

 1. JANEZ ZAJC – priznanje
 2. JANEZ HREN – priznanje
 3. GOSTILNA ŠELIGO – priznanje

2004

 1. MOJCA FEMEC – priznanje
 2. MARIJA PONIKVAR – priznanje
 3. JANEZ SMOLIČ – priznanje
 4. DRUŠTVO TABORNIKOV – priznanje
 5. GOSTILNA MEGLIČ – priznanje

2003

 1. CERKVENI PEVSKI ZBOR ŽUPNJIJE TREBNJE – priznanje
 2. FRANC HRIBAR – priznanje
 3. KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA TREBNJE – priznanje

2002

 1. KEGLJAŠKI KLUB TREBNJE – priznanje
 2. ROT PAVEL – priznanje
 3. ROT ZVONKA – priznanje
 4. RAJER SLAVKA – priznanje
 5. MARKOVIČ JANEZ – priznanje

2001

 1. GLASBENA ŠOLA TREBNJE – priznanje
 2. DRUŠTVO UPOKOJENCEV TREBNJE – priznanje
 3. MIHELČIČ-GREGORIČ TATJANA – priznanje
 4. SIMONIČ DARINKA – priznanje

2000

 1. PUNGARTNIK BOŽIDAR – priznanje
 2. OPARA FRANC – priznanje
 3. NOVAK LJUDMILA – priznanje

1999

 1. KOLAR MARIJA – priznanje
 2. PRIJATELJ MITJA – priznanje
 3. GARTNER JANEZ – priznanje
 4. PLANINSKO DRUŠTVO TREBNJE – priznanje

1998

 1. ZUPANČIČ ALOJZ – priznanje
 2. PUNGARTNIK CIRIL-METOD – priznanje
 3. REŽUN FRANC – priznanje
 4. KUKMAN JOŽE – priznanje
 5. PATE ALOJZ – priznanje

1997

 1. PAVLIN EMILIJANA – zahvala
 2. CUGELJ FRANC – zahvala
 3. SMOLIČ JANEZ – zahvala
 4. PETELIN FRANC – zahvala

1996

 1. PODBOJ LOJZE -priznanje
 2. TOMPLAK DARINKA – priznanje
 3. DRUŠTVO »SOŽITJE« TREBNJE – priznanje
 4. SIMONIČ DARINKA – zahvala
 5. JARC STANE – zahvala
 6. VESELIČ BRANE – zahvala
 7. OMAHEN MARKO – zahvala

1995

 1. KUKMAN SLAVKA – zahvala
 2. RAJER SLAVKA – zahvala
 3. TRŠAR IGOR – zahvala
 4. MIHELČIČ GREGORČIČ TATJANA – zahvala
 5. LIKAR MARJAN -zahvala
 6. CVELBAR FRANC -zahvala
 7. POLICIJSKA POSTAJA TREBNJE – zahvala
 8. ROKOMETNI KLUB TREBNJE – priznanje

1994

 1. VIŠČEK IVAN – zahvala
 2. LJUBIČ MARIJA zahvala
 3. MAJER REZKA – zahvala
 4. FALKNER ZVONKA – zahvala
 5. OBČINSKI PIHALNI ORKESTER – zahvala
 1. KAJA JARM – priznanje
 2. JAN GRIČAR – priznanje
 3. BORUT KOLENC – priznanje s sliko
 4. DRAGO NAHTIGAL – priznanje s sliko
 5. JANEZ BUKOVEC – priznanje s sliko
 6. ANTON KOŽELJ – priznanje s sliko
 7. STIL QUARTET – priznanje s sliko