Trebnje noč Trebnje gozd Trebnje panorama Trebnje panorama

FORMA VIVA TREBNJE

18.06.2020 12:23

Trajanje projekta: 1. 9. 2018 – 15. 10. 2019 Partnerji: Krajevna skupnost Trebnje (vodilni partner ) Center za izobraževanje in kulturo Trebnje ( projektni partner ) SIMUTEH, raziskave in razvoj, dr. Simon Muhič s. p. (projektni partner) Občina Trebnje ( projektni partner) Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega ( projektni partner) Projekt vpliva na uresničevanje ukrepa Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Suhe Krajine, Temenice in Krke (SLR LAS STIK): Ohranjanje naravne in kulturne dediščine s spodbujanjem povezovanja podeželja in urbanih središč, Ohranjanje endogenih potencialov območja ter povezovanje med podeželjem in mestom, tematsko področje Varstvo okolja in narave. Namen projekta je razviti splošno ozaveščenost o bogati tradiciji kraja na področju naivne umetnosti in le to umestiti v gospodarsko razvoj kraja (turizem). ...

Trajanje projekta: 1. 9. 2018 – 15. 10. 2019

Partnerji:

 • Krajevna skupnost Trebnje (vodilni partner )
 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje ( projektni partner )
 • SIMUTEH, raziskave in razvoj, dr. Simon Muhič s. p. (projektni partner)
 • Občina Trebnje ( projektni partner)
 • Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega ( projektni partner)

 

Projekt vpliva na uresničevanje ukrepa Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Suhe Krajine, Temenice in Krke (SLR LAS STIK): Ohranjanje naravne in kulturne dediščine s spodbujanjem povezovanja podeželja in urbanih središč, Ohranjanje endogenih potencialov območja ter povezovanje med podeželjem in mestom, tematsko področje Varstvo okolja in narave.

Namen projekta je razviti splošno ozaveščenost o bogati tradiciji kraja na področju naivne umetnosti in le to umestiti v gospodarsko razvoj kraja (turizem).

Aktivnosti:

V okviru projekta se bo uredil več funkcijski prostor- prireditvena ploščad. Vzpostavilo se bo središče, ki bo center kulturnega in  umetniškega dogajanja. Projekt vključuje tudi izvedbo likovnih, literarnih in plesnih srečanj in delavnic, ki bodo posameznike ozaveščale o pomenu ohranitve narave ( predvidena tematike je VODA ). Vzporedno s tem  se bo razvil program likovnega srečanja in izvedba delavnic, zasnoval in razvil se bo tudi nov sklop živilskih proizvodov, ki bodo nosili tematiko »likovnih samorastnikov« in odnosa do narave. Slednji bodo zasnovani tudi kot inovativni element turistične ponudbe območja. Izdelki bodo zasnovani na podlagi tradicionalnega znanja in surovin, ki bodo šli v smeri z inovativnimi smernicami gastronomije in bodo svojim naborom še popestrili bogastvo tradicije likovnih samorastnikov.

Prva faza, investicijska, bo vključevala izvedbo del (zemeljska dela, ureditev kanalizacije, gradbena dela, ureditev pohodnih površin, umestitev opreme (dve interaktivni tabli), ograja, klopi, koši za smeti in drugo) ter razvoj programa likovnega srečanja.

Druga faza pa bo vključevala pripravo in izvedbo štirih tematskih delavnic ( ponovitve na treh lokacijah Trebnje, Žužemberk in Dolenjske Toplice), razvoj in izdelavo treh ekskluzivnih tematskih izdelkov in razvoj tematskih turističnih produktov. Vse tri dejavnosti pa bodo podkrepljene še z celostno grafično podobo in promocijo, izvedbo likovnih delavnic na vseh treh lokacijah, literarnimi dogodki na novo umeščenem prireditvenem prostoru, ter promocijo projekta kot takega.

Glavni cilji:

 • Zasnovati več funkcijski prostor – prireditveno ploščad in s tem vzpostaviti središče in center kulturnega dogajanja
 • Na odprti javni površini izpostaviti 8 kipov iz bogate zbirke Galerije likovnih samorastnikov, zasnovati program likovnih srečanj, delavnic in izvedbo likovnih delavnic ter literarnih dogodkov na novo zasnovanem prostoru, razviti živilske produkte in tematske turistične produkte z namenom splošne ozaveščenosti o bogati tradiciji kraja na področju umetnosti, kulture in turizma ter le to umestiti v gospodarske priložnosti kraja.

Rezultati projekta:

 1. Ureditev več funkcijskega prostora- prireditvena ploščad.
 2. Oblikovanje in izvedba umetniških in kulturnih dogodkov, oblikovanje tematskih živilskih proizvodov ter inovativnih produktov:
 • Program likovnega srečanja in 4×4 urne delavnice ( Trebnje, Dolenjske Toplice in Žužemberk)
 • Spremljajoče delavnice ( tema: voda-narava)
 • Mednarodno likovno srečanje (poudarek narava-voda)
 • Literarni in plesni dogodki
 • 5 inovativnih turističnih proizvodov
 • Razvoj ekskluzivnih živilskih produktov
 • Zaposlitev in delovno mesto ( še 5 let po zaključku projekta)

 

Razvit program likovnih srečanj in delavnic si lahko ogledate tukaj

Informacije:  

CIK Trebnje: T. +386 7 34 82 100; E: info@ciktrebnje.si

KS Trebnje: http://www.kstrebnje.si/

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj« 

 

»Sofinanciranje s sredstvi EU-Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini do 69.577,56 EUR« 

 

EU skladi: https://www.eu-skladi.si/

FORMA VIVA TREBNJE

Pojdi nazaj