Trebnje noč Trebnje gozd Trebnje panorama Trebnje panorama

V prilogi se nahaja Statut Krajevne skuponosti Trebnje

Statut Krajevne skupnosti

V prilogi se nahaja pravilnik o podeljevanju priznanj Krajevne skupnosti Trebnje

Pravilnik o podeljevanju priznanj KS Trebnje