Trebnje noč Trebnje gozd Trebnje panorama Trebnje panorama

Kontakti

Krajevna skupnost Pošljite email

Dejan Smuk - predsednik Pošljite email

Marko Šalehar - podpredsednik Pošljite email

Aleš Germovšek - član Pošljite email

Silva Kastelic - članica Pošljite email

Tomaž Kukenberger - član Pošljite email

Maša Zarabec - članica Pošljite email

mag. David Klarič - član Pošljite email

Mira Zore - članica Pošljite email

Aljaž Uhan - član Pošljite email

Peter Agnič - član Pošljite email

Boštjan Vovk - član Pošljite email

Vanja Brodnik - članica Pošljite email

Vinko Ribič - član Pošljite email

Mirko Resnik - član Pošljite email

Alojz Gliha - član Pošljite email

Inventurna komisija Pošljite email Podrobnosti
1. Aleš Germovšek – predsednik
2. Alojz Gliha
3. Tomaž Kukenberger
Inventurno komisijo sestavljajo predsednik in 2 člana, ki so imenovani s sklepom Sveta KS. Vsi člani komisije so člani Sveta KS. Enkrat letno pregledajo stanje osnovnih sredstev in inventarja KS Trebnje.
Komisija za družbene dejavnosti Pošljite email Podrobnosti
1. Marko Šalehar - predsednik
2. Dejan Smuk
3. Maša Zarabec
4. Silva Kastelic
5. Špela Smuk
6. Franci Opara
7. Gregor Kaplan
8. Greta Gašperin
9. Mojca Femec
 
Komisija za prostor, okolje in infrastrukturo Pošljite email Podrobnosti
1. Vinko Ribič - predsednik
2. Dejan Smuk
3. David Klarič
4. Peter Agnič
5. Sašo Klemenčič
6. Robert Pavlin
7. Teja Zakrajšek